What is number sense? Tư duy số là gì?

Why is number sense so hard to define? Vì sao tư duy số học khó định nghĩa?

Nó khó bởi vì tư duy số là một ý tưởng lớn bao gồm các cách tư duy về số. Trong khi đó chúng ta có thế thấy có những em học sinh mạnh về tư duy số, có những em lại không, chúng ta không thể biết rõ chính xác các em hiểu về nó như thế nào. Tuy nhiên có hai điều chắc chắn là: Tư duy số học dựa trên việc hiểu các khái niệm toán học và phương pháp, và mỗi người lại hiểu theo một cách khác nhau.

mon-toan-tu-duy-cho-be_cr_420x270_cr_420x270
mon-toan-tu-duy-cho-be_cr_420x270_cr_420x270

How can I assess my students’ number sense? Làm thế nào tôi có thể đánh giá năng lực tư duy số của học sinh ?

Các thông tin mà bạn nhận được chỉ có giá trị khi được hỏi. Học sinh có thể trả lời bằng miệng hay viết ra giấy. Tuy nhiên bạn không thể hỏi từng người một vì nó mất quá nhiều thời gian do đó chúng ta có thể chuẩn bị trước một số câu hỏi để hỏi trước cả lớp.

Isn’t computing with paper and pencil important for students’ number sense? Sử dụng giấy và bút để tính toán có cần thiết đối với năng lực tư duy số học hay không?

Bạn có dạy một đứa trẻ làm thế nào để tính các số bằng giấy và bút chẳng hạn như cộng các nhóm hay nhân phân số mà học sinh hiểu vì sao làm như vậy. Chỉ dựa vào giấy và bút không đảm bảo cho sư phát triển năng lực tư duy số học của học sinh.

How do basic facts come into play? Làm thế nào để hiểu rõ bản chất của vấn đề?

Chúng ta tính toán các số một cách dễ dàng hơn, hiệu quả hơn và thuận tiện hơn khi hiểu rõ bản chất của chúng. Chính nhờ việc học mà học sinh có thể nâng cao sự hiểu biết và bản chất của vấn đề một cách rõ rang hơn.
Can you really teach number sense? Bạn có thế dạy được năng lực tư duy số hay không?
Kiến thức có thể được dạy bằng lời nói hoặc có thể diễn đặt bằng suy nghĩ. Ví dụ bạn có thể dạy trẻ con cách viết số như thế nào, nhưng chúng lại không thể hình thành nên được 6 có thể bằng 3 cộng 3, 4 công 2 hay ba lần của 2.

You May Also Like